Sowadyjy sumka, mekdep sumkasy, kosmetiki halta - Sandro

BIZ BARADA

2006-njy ýylda döredilen “Yiwu Sandro Trade Co., ltd. .

Önümiň bahasyna we Müşderiniň ilkinji hyzmatyna esaslanýarÇalt ösýäris 2020-nji ýylda satuwyň mukdary ABŞ-nyň 1000,000,000 dollaryna ýetdi.

Alibaba tarapyndan on million arassa iş ady bilen sylaglan.

Ammarymyzda 20000 inedördül metrden gowrak ammar we 2000 inedördül metrlik ofis bar .Haýsy önümde amatly önümde howpsuzlygy üpjün etmek üçin 50-den gowrak ýaş we gujurly we hünärli hil satuw topary bar.

KERTIFIKAT

HABARLAR

Organized Mid-year Team-building Activities
  • Orta ýyllyk topar döretmek çäreleri

    Recentlyakynda, Yiwu Sandro söwda kompaniýasy, 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda öndürijiligiň ösüşini hemmetaraplaýyn seljermek we ikinji ýarymyň iş merkezine ünsi çekmek üçin 2020-nji ýylyň orta konferensiýasyny geçirdi ...
  • Epidemiýanyň öňüni alyş önümleriniň umumy eksporty

    “Convid-19” daşary ýurtlarda çalt ýaýransoň, dürli ýurtlardan epidemiýanyň öňüni alyş önümlerine sargytlar partlady.Maliýe statistikamyza görä, şu ýylyň fewral aýynyň ahyryndan eksport ...
  • Maska nähili geýmeli

    Maska geýmek üçin aşakdaky ädimler bar: 1. Maskany açyň we burnuň gysgyjyny ýokarsynda saklaň we eliňiz bilen gulak halkasyny çekiň.2. Maskany eňegiňize doly ýapyň ...

Iň soňky önüm